Bijzondere activiteiten


Bijbelstudie- / huiskringen 


 


Bijbelstudie- /huiskringen 

De Thuishaven in Kollumerzwaag is een fijne, warme Baptistengemeente. De diensten zijn gevarieerd en levendig, er zijn tal van gemeentelijke activiteiten.

Eén daarvan is de Bijbelstudiekring. Begonnen als een kleine kring in de huiskamer is thans de groep gegroeid tot meer dan zestig leden die eens in de 14 dagen samenkomen in een bijzaal van het kerkgebouw.

Het onderwerp van studie is de Bijbelse profetie, met name de profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van onze Here Jezus.

De avonden beginnen altijd, na delen van lief en leed en gebed, met de actualiteit van het wereldgebeuren, in het licht van de Bijbel. Het kan dan ook niet anders of Israël neemt daarin altijd een grote plaats in.

In de Thuishaven is een grote liefde voor Gods volk en voor het land Israël. In oktober 2012 is er door de Bijbelstudiekring een prachtige reis naar Israël georganiseerd. De daar opgedane indrukken en ervaringen zijn onvergetelijk!

Hierdoor ontstond enkele jaren geleden het verlangen om Israël daadwerkelijk te steunen.
Gekozen is voor het project Breng de Joden thuis van Christenen voor Israël. Op iedere bijeenkomst van de Bijbelstudiekring wordt voor dit doel gecollecteerd. Zo zijn al heel wat Joden in de gelegenheid gesteld om zich te vestigen in het land van de vaderen.


 De Bijbelstudiekring met certificaten “Breng de Joden Thuis”.
(Mei 2015)

Plaats en tijd:

Woensdagavond om de 14 dagen  -  Aanvang: 19.30 uur

Leiding: Br. Jaap Dijkstra

Onderwerp: De toekomst volgens de Bijbelse profetieën

Locatie: De bijzaal bij de Kerk in Kollumerzwaag

Inlichtingen:
Jaap Dijkstra tel. 0511-542014
Nelly Hoekstra tel. 0511
-401994